When Ordinary Becomes Extraordinary


Nai Lert Butler ได้ผสมผสานเสน่ห์ของการบริการในแบบไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ร่วมกับมาตรฐานการบริการบัตเลอร์ในแบบอังกฤษ ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีระดับ Nai Lert Butler เป็นสถาบันฝึกอบรมการบริการ Luxury Service โดยการฝึกสอนและรับรองจาก สถาบันบริติชบัตเลอร์ สหราชอาณาจักร โดยใช้หลักสูตรเดียวกับสถาบัน และยังผสมผสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการบริการของไทยที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนี้ นายเลิศบัตเลอร์ยังเป็นศูนย์กลางการให้บริการบัตเลอร์ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย เพื่อการบริการแขกคนพิเศษในโอกาสสำคัญๆ โดยบัตเลอร์มืออาชีพจากนายเลิศบัตเลอร์

Nai Lert Butler School


Etiquette Master Class
Etiquette Master Class
The British Butler Institute
หลักสูตรอบรมการบริการแบบบัตเลอร์ ตลอดระยะเวลา 2 วันเต็ม ที่ปาร์คนายเลิศ เสริมแนวคิดและหลักการในการบริหารจัดการแบบ Luxury Service เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการบริการในระดับสากล เน้นการพัฒนาวิธีคิด ความเข้าใจ และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการให้บริการแบบองค์รวม
Royal Butler Service Essentials Training Program
Royal Butler Service Essentials Training Program
The British Butler Institute
หลักสูตร 5 DAY Royal Butler Service Essentials Training Program หลักสูตรเน้นวิธีการสาธิตการให้บริการที่ส าคัญของการเป็นบัตเลอร์เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะของ พนักงานผู้ให้บริการ แต่ละหัวข้อจะมีการอธิบาย ระดมความคิด สาธิต และบทบาทสมมติ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ เนื้อหาในสถานการณ์เหมือนจริง
Excellence in Food and Beverage Service
Excellence in Food and Beverage Service
Nai Lert Butler
หลักสูตรความเป็นเลิศด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตร 2 วันโดยผู้เชี่ยวชาญชาวไทยผู้มีประสบการณ์ในสายงานอาหารและเครื่องดื่มมามากกว่า 30 ปี ผู้เรียนจะได้รับความรู้และหลักสำคัญซึ่งเป็นหัวใจของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงพื้นฐานของรูปแบบการบริการทั้งแบบดั้งเดิมและแบบทันสมัย
น้องมุก, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Beyond my expectation
— น้องมุก, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หนี่งในผู้ที่ได้รับทุนเข้าฝึกอบรม Royal Butler Service Essentials Training Program และ Professional Housekeeping Training Program ได้เล่าความประทับใจจากคอร์สที่ได้เรียนให้เราฟัง Nai Lert Butler ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิต / นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมการฝึกอบรมคอร์ส Butler ครั้งแรกของเมืองไทยโดย Mr.Gary Williams ผู้อำนวยการ The British Butler Institute เดือนเมษายน 2019

น้องเปลว, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ได้ความรู้ใหม่ๆ เยอะมาก จริงๆ แล้วหนูคิดว่าสิ่งที่ Mr. Gary สอน สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกแผนกในโรงแรมได้เลยค่ะ
— น้องเปลว, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Nai Lert Butler ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิต / นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมการฝึกอบรมคอร์ส Butler ครั้งแรกของเมืองไทยโดย Mr.Gary Williams ผู้อำนวยการ The British Butler Institute เมื่อเดือนเมษายน 2019