HAPPY FATHER'S DAY 5th December 2020 At MA MAISON

27 พฤศจิกายน 2563 • ชวนคุณพ่อมาทานอาหารพร้อมร่วมกิจกรรมสุดพิเศาทำขนมช่อม่วงที่ มา เมซอง • Ma Maison


วันพ่อปีนี้ร้าน มา เมซอง ขอเชิญคุณพ่อและคุณลูกที่มาทานอาหารที่ร้านในวันพ่อแห่งชาติ หรือ 5 ธันวาคม 2563 นี้ มาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษทำ “ขนมช่อม่วง” สูตรเฉพาะของปาร์คนายเลิศ เพื่อให้คุณพ่อและทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาแห่งความสุขนี้ร่วมกัน
สอบถามหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ทาง 02 655 4773 หรือ www.mamaisonnailert.com
email: mamaison@nailertgroup.com