White Bus Catering

Our Venue

Ma Maison

Nai Lert Park, Bangkok


Ma Maison

ร้านมา เมซอง ตั้งอยู่ในบริเวณปาร์คนายเลิศ ท่ามกลางหมู่แมกไม้ที่มีอายุกว่าร้อยปี เราบริการอาหารไทยในรูปแบบและรสชาติดั้งเดิม ซึ่งบางสูตรอาหารได้รับการคิดค้นและถ่ายทอดมาจากคุณหญิงสิน ผู้เป็นภรรยาของนายเลิศ (พระยาภักดีนรเศรษฐ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2463 ร้านถูกออกแบบให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ให้ความรู้สึกอบอุ่นด้วยการตกแต่งแบบเน้นความโปร่งสบาย ตัวร้านเป็นกระจกใสเสมือนเป็นเรือนกระจกเพื่อรับแสงธรรมชาติจากภายนอก และใกล้ชิดกับเหล่าต้นไม้ขนาดใหญ่ ท่ามกลางสวนสีเขียวใจกลางเมือง ภายในตกแต่งด้วยของสะสมต่างๆ ของครอบครัวนายเลิศ พร้อมห้องส่วนตัว (Private Room) คือห้องผีเสื้อ และห้องนกยูง

รายละเอียด:

  • Main Dining: 40 seats
  • Peacock Private Room: 16 seats
  • Butterfly Private Room: 10 seats
  • The Outdoor Terrace: 30 seats